Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

* Kho K612<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/ba-muc-tieu-o-kho-k612/4510.html|title = Ba mục tiêu ở kho K612}}</ref>
* Kho K752<ref>{{Chú thích web|url = http://hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Catid=82&NewsId=20220&lang=VN|title = Hội thi Cán bộ Hội và tuyên truyền viên giỏi Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng}}</ref>
* [[Nhà máy X51]]|Nhà máy X51, Tổng Công ty Ba Son]]<ref>{{Chú thích web|url = http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10184&cn_id=677842|title = Nhà máy X51, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Hạ thủy tàu trinh sát 500CV}}</ref>
* Xí nghiệp In, Cục Chính trị
 
61

lần sửa đổi