Khác biệt giữa các bản “Xăng”

n
Năm 1860, Nhà máy lọc dầu đầu tiên xây dựng ở Pennsylvanie - Mỹ.
Năm 1864, xăng lần đầu tiên được chiết xuất từ dầu hỏa ở nhà máy lọc dầu ở Mỹ.
Năm 1883, đôngđộng cơ sử dụng xăng được chế tạo.
Năm 1893, động cơ sử dụng xăng sinh học.
Năm 2012, Công ty Air Fuel Synthetis-Anh đã chế tạo thành công xăng từ không khí.
48

lần sửa đổi