Khác biệt giữa các bản “Nhân Dân (báo)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Năm 1978: Khai trương điểm in báo ngày tại TP Đà Nẵng
[[Tập tin:Báo Nhân dân tại Đà Nẵng.jpeg|nhỏ|300px|phải|Trụ sở Báo Nhân dân tại Đà Nẵng.]]
 
Năm 1980: Khai trương điểm in báo ngày tại TP Cần Thơ