Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách bản mẫu”

n
thêm một tiêu bản đang được sử dụng
n (thêm một tiêu bản đang được sử dụng)
;<code>[[Template:Đang viết|<nowiki>{{Đang viết}}</nowiki>]]</code> hay <code>[[Template:Stub|<nowiki>{{stub}}</nowiki>]]</code>
:để xác định bài chưa hoàn chỉnh
;<code>[[Template:rất sơ khai|<nowiki>{{rất sơ khai}}</nowiki>]]</code> hay
;<code>[[Template:Substub|<nowiki>{{Substub}}</nowiki>]]</code>
:để xác định bài còn rất sơ khai
107

lần sửa đổi