Linh Comer

Gia nhập ngày 17 tháng 1 năm 2016
Đã lùi lại sửa đổi 54225735 của Thuy Loan Lona (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 54225735 của Thuy Loan Lona (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Trang [[National Treasures – The Complete Singles]] do tôi dịch, bạn lấy quyền gì mà sửa bài của người khác.
 
<nowiki></nowiki><br><center>
Bây giờ là ''' {{#time:G|+7 hours}}<span style="text-decoration:blink">:</span>{{#time:i|0 minutes}} {{#time:a|+7 hours}}''' {{TÊNNGÀYNÀY}} ngày {{NGÀYNÀY}} {{TÊNTHÁNGNÀY}} năm {{NĂMNÀY}}!