Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

[[Hình: Lễ khánh thành cầu Bình Than.jpg|nhỏ|phải|300px|<center>Lễ khánh thành cầu Bình Than]]
* Ngày 10 tháng 1 năm 2016, [[Cầu Bình Than]] được khánh thành, cây cầu kết nối với huyện [[Quế Võ]], [[Quốc lộ 18]] mở ra cửa ngõ tây bắc của huyện Gia Bình.<ref>http://113.191.248.134/noidung/tintuc/Pages/kinhte.aspx?ItemID=7320 Khánh thành cầu Bình Than</ref>
* Ngày 1019 tháng 59 năm 20162017, đồ án Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng<ref>http://bacninh.gov.vn/news/-/details/20182/phe-duyet-o-an-quy-hoach-phan-khu-ty-le-1-2-000-khu-trung-tam-o-thi-nhan-thang Phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng</ref>, huyện Gia Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tạo tiền đề để xã Nhân Thắng đạt [[Đô thị loại V]] vào năm 2018<ref>http://113.191.248.134/noidung/tintuc/Pages/sobannganh.aspx?ItemID=2666 Công nhận đô thị Nhân Thắng đạt đô thị loại V</ref>.
* Cuối năm 2018, đầu năm 2019, huyện Gia Bình là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh về đích nông thôn mới với 13/13 xã đạt chuẩn và 9/9 tiêu chí huyện NTM.
* Theo Quyết định số 485/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh<ref>http://giabinh.bacninh.gov.vn/news/-/details/22348/nhan-thang-at-tren-84-iem-e-tro-thanh-o-thi-loai-v</ref> Thị trấn Ngụ được thành lập.
402

lần sửa đổi