Khác biệt giữa các bản “Quảng Ngãi”

không có tóm lược sửa đổi
(Không cần đánh STT với bảng này)
Thẻ: Lùi sửa
| kinh độ = 108.811727
| diện tích = 5.153,0 km²<ref name="GS2011"/>
| dân số = 1.273272.000827 người<ref name="GS2011">{{chú thích web| url =http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12875 | tiêu đề = Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2011 phân theo địa phương| ngày truy cập =30 tháng 9 năm 2012 | nơi xuất bản=Tổng cục Thống kê Việt Nam }}</ref>
| thời điểm dân số = 20192018
| dân số thành thị = 426192.455894 người (3315,52%)
| dân số nông thôn = 8461.545079.933 người (6684,58%)
| mật độ dân số = 247 người/km²
| giấu bản đồ mặc định = có