Khác biệt giữa các bản “Cao Bằng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|vĩ độ= 22.685618
|kinh độ= 106.263084
|diện tích= 6.700,23 km²
|dân số= 535.400 người <ref name="Diện tích, dân số">{{chú thích web|title=Niên giám thống kê tóm tắt 2017|url=http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=23470|page=50|publisher=Tổng cục Thống kê Việt Nam|accessdate=ngày 1 tháng 6 năm 2019}}</ref>
|dân số=533.500 người |thời điểm dân số=2018
|mậtthời độđiểm dân số= 94 người/km²2017
|mật độ dân số= 80 người/km²
|bản đồ 1= Cao Bang in Vietnam.svg
|giấu bản đồ mặc định= có