Khác biệt giữa các bản “Lạng Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh độ = 106.761189
| diện tích = 8.310,2 km²
| dân số = 875778.000400 người<ref name=DS1>{{chú thích web |url =https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=22348 |tiêu đề =Niên giám Thống kê 2016 - Dân số và Lao động |author = |ngày = |nhà xuất bản =Tổng cục Thống kê Việt Nam |ngày truy cập = |ngôn ngữ =| pages = 27 }}</ref>
| thời điểm dân số = 20182017
| dân số thành thị = 24.819,76%
| dân số nông thôn = 7580,324%
| mật độ dân số = 105 người/km²
| giấu bản đồ mặc định = có