Khác biệt giữa các bản “Bắc Giang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|bản đồ 1= Bac Giang in Vietnam.svg
|diện tích= 3.851,4 km²
|dân số= 1.691.810 người [https://bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tinh-bac-giang-nam-2018]
|dân số= 1.691.810 người
|thời điểm dân số= 2018
|dân số thành thị= 193.947 người (11,46%)