Khác biệt giữa các bản “Quảng Ngãi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú bản đồ = Quảng Ngãi trên bản đồ Việt Nam
| quốc gia = {{Việt Nam}}
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam]]
| dân tộc = [[Người Việt|Việt]], [[Người Hrê|Hrê]], [[Người Co|Co]], [[Người Xơ Đăng|Xơ-đăng]]
| tỉnh lỵ = Thành phố [[Quảng Ngãi (thành phố)|Quảng Ngãi]]