Khác biệt giữa các bản “Nghị Tổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Hậu Đường Nghị Tổ [[Lý Giáo]] (truy tôn)
*Trịnh Nghị Tổ [[Trịnh Doanh]] tại vị 1740-1767
*Nguyễn Nghị Tổ [[Nguyễn Phúc LuânTần]] tại vị 1648-1687
 
==Xem thêm==