Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đế Ất”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tại vị = [[1191 TCN]] - [[1155 TCN]]
| tiền nhiệm = [[Thái Đinh]]
| kế nhiệm = [[Trụ Vương|ĐếTânĐế Tân]]
| kiểu tên đầy đủ =
| tên đầy đủ =