Khác biệt giữa các bản “Krông Năng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày 23-3-2005, thành lập xã Ea Dăh trên cơ sở 1.950 ha diện tích tự nhiên và 2.854 nhân khẩu của xã Phú Xuân, 3.274 ha diện tích tự nhiên và 2.507 nhân khẩu của xã Tam Giang; thành lập xã Ea Púk trên cơ sở 4.376 ha diện tích tự nhiên và 3.791 nhân khẩu của xã Tam Giang.
 
Từ đó, huyện có 1 thị trấn và 11 xã như ngày nay.
 
==Tham khảo==