Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|bản đồ 1= Dak Lak in Vietnam.svg
|diện tích= 13.030,5 km²
|dân số= 1.896.578600 người <ref name=DS1"Diện tích, dân số">{{chú thích web|title=Niên giám thống kê tóm tắt 2017|url =httpshttp://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=22348 23470|tiêu đề page=Niên giám Thống kê 2016 - Dân số và Lao động 50|author= |ngày = |nhà xuất bản publisher=Tổng cục Thống kê Việt Nam |accessdate=ngày truy1 cậptháng = |ngôn ngữ =| pages =6 28năm 2019}}</ref>
|thời điểm dân số= 2017
|dân số thành thị=
|dân số thành thị= 464.357 người (24,48%)<ref>{{chú thích web|url=http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=14627|tiêu đề=Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương|nơi xuất bản=[[Tổng cục Thống kê Việt Nam]]}}</ref>
|dân số nông thôn=
|dân số nông thôn= 1.431.221 người (75,52%)<ref>{{chú thích web|url=http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=14626|tiêu đề=Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương|nơi xuất bản=[[Tổng cục Thống kê Việt Nam]]}}</ref>
|mật độ dân số= 144146 người/km²
|dân tộc= [[Người Việt|Việt]], [[Người Ê Đê|Ê-đê]], [[Người M'Nông|M'Nông]], [[Người Nùng|Nùng]], [[Người Tày|Tày]], [[Người Thái (Việt Nam)|Thái]], [[Người Dao|Dao]]
|quốc gia= {{VIE}}