Khác biệt giữa các bản “Âm Lệ Hoa”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
| chức vị = [[Hoàng hậu]] [[nhà Hán]]
| tại vị = [[41]] - [[57]]
| tiền nhiệm = [[Quách Thánh Thông|<font color="grey">QuangPhế hậu Quách hoàng hậuthị</font>]]
| kế nhiệm = [[Mã hoàng hậu (Hán Minh Đế)|<font color="blue">Minh Đức Mã hoàng hậu</font>]]
| chức vị 1 = [[Hoàng thái hậu]] [[nhà Hán]]