Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Túc”

n (Thusinhviet đã đổi Chu Túc (nhà Minh) thành Chu Túc (Nhà Minh))
Dã sử cho rằng [[Mã hoàng hậu (Minh Thái Tổ)|Mã Hoàng hậu]] chỉ là mẹ nuôi của '''Chu Túc''', mẹ ruột của ông là một phi tần trong hậu cung của Thái Tổ, sau bị xử tử. Đó chỉ là truyền thuyết trong dân gian, chưa ai kiểm chứng được điều này.
 
Sau khi thống nhất Trung Hoa, [[Minh Thái Tổ|Chu Nguyên Chương]] lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Thái Tổ, lập ra [[nhà Minh]]. Tháng 5 -năm 1370, Thái Tổ phong cho ông làm ''Ngô vương'' (吴王). Năm 17341374, Ngô vương được ban cho đất [[Hàng Châu]], [[Chiết Giang]] lập thái ấp. Cùng năm đó, [[Thành Mục Quý phi]] Tôn thị của [[Minh Thái Tổ]] qua đời. Theo chỉ dụ của phụ hoàng, Chu Túc trở thành con của bà, phục tang 3 năm.
 
Chu Túc và người anh thứ tư của ông, Yên vương [[Minh Thành Tổ|Chu Đệ]] có quan hệ rất tốt, tình cảm sâu đậm. Năm 1376, Chu Túc được chuyển đến vùng [[Phượng Dương]], nơi mà hoàng tử dành nhiều thời gian để huấn luyện quân đội. Năm 1378, phụ hoàng Thái Tổ cải phong cho ông làm ''Chu vương'' (周王), gả con gái của ''Tống quốc công'' [[Phùng Thăng]] (宋国公.冯胜) cho hoàng tử. Năm 1381, chuyển ông đến phủ [[Khai Phong]], [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]], ban cho 3 đạo quân cùng một số quan cố vấn.
 
Năm 1389, Chu Túc rời Khai Phong đến Phượng Dương mà không có chỉ dụ của Minh Thái Tổ. Sau đó, ông bị đày đi [[Vân Nam]], nhưng thực tế lại bị giam giữ trong kinh thành ở [[Nam Kinh]]; trưởng tử của ông, Chu Hữu Đôn (朱有炖) tạm thời kiểm soát phủ Khai Phong, năm 19311391 chính thức nắm quyền. Chu Túc sau đó được phép trở về Khai Phong vào khoảng năm 19311391 - 19321392.
 
[[Minh Thái Tổ]] qua đời vào năm 1398, cháu nội của ông lên ngôi, tức [[Minh Huệ Đế]]. Tân đế sau khi lên ngôi đã tiến hành bãi bỏ các thế lực phiên vương của các ông chú. Chu Túc là nạn nhân đầu tiên bị triệu về kinh để phế tước của ông. Năm 1398, con trai thứ hai của ông là Chu Hữu Tấn?Huân (朱有爋) bị buộc tội phản nghịch, Chu Túc vì thế mà bị vạ lây. Ông bị tước hết chức vị và đày đi lại [[Vân Nam]]. Sau [[chiến dịch Tĩnh Nan]], hoàng tử thứ tư của Thái Tổ, Chu Đệ cướp ngôi vua, lật đổ cháu mình, lấy hiệu [[Minh Thành Tổ]], Chu Túc được trả tự do và trở lại [[Nam Kinh]] (1402) rài sau đó quay về thái ấp của ông (1403).
 
Năm 1420, Chu vương bị triệu về kinh vì tội chuẩn bị dấy binh làm loạn, ông thú nhận tội lỗi của mình và được tha bổng, nhưng số quân của Chu Túc bị cắt bớt tới mức tối thiểu.