Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019 (Bảng C)”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|align=left|{{fb|JPN}}
|style="border-left:3px solid gray"| 2 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| 3 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| || || ||
!|style="border-left:3px solid gray"| −5 || || ||
|!style="border-left:3px solid gray"| 3 || || || −2
|-
|align=left|{{fb|URU}}