Khác biệt giữa các bản “Họ Chuột chù răng khía”

→‎Hình ảnh: chuyển sang cắt, chỉnh sửa hình ảnh
(→‎Hình ảnh: chuyển sang cắt, chỉnh sửa hình ảnh)
Tập tin:Dixi-Solenodon cubanus.png
Tập tin:Solenodon cubanus.jpg
Tập tin:Hispaniolan Solenodon crop.jpg
</gallery>
 
16

lần sửa đổi