Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019 (Bảng C)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|align=left|{{fb|CHI}}
|style="border-left:3px solid gray"| 1 || || ||
!|style="border-left:3px solid gray"| −14 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| || || ||
|!style="border-left:3px solid gray"| || || || −5
!style="border-left:3px solid gray"| −1
|-
|align=left|{{fb|JPN}}
!|style="border-left:3px solid gray"| −22 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| 2 || || ||
|style="border-left:3px solid gray"| || || ||
|!style="border-left:3px solid gray"| || || || −4
!style="border-left:3px solid gray"| −2
|-
|align=left|{{fb|URU}}
|-
|align=left|{{fb|ECU}}
|style="border-left:3px solid gray"| 4 || || 1 ||
!|style="border-left:3px solid gray"| −45 || 1 || ||
|style="border-left:3px solid gray"| || || ||
|!style="border-left:3px solid gray"| || || || −13
!style="border-left:3px solid gray"| −4
|}