Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Xuân Bách
*Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Quốc Cường
*Phó Chủ nhiệm: Thượng tá Nguyễn Xuân Bách
* '''Cục Hậu cần'''
*Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đức Mạnh