Khác biệt giữa các bản “Thái Nguyên (thành phố)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình = Hồ Núi Cốc (phần thuộc thành phố Thái Nguyên)
| diện tích = 223 km²
| dân số = 362428.921060 người người<ref>http://baotn.vn/tin-tuc/van-ban-chinh-sach-moi/nghi-quyet-ve-viec-dieu-chinh-mo-rong-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-pho-thai-nguyen-va-thanh-lap-02-phuong-thuoc-thanh-pho-thai-nguyen-248695-184.html</ref>
| mật độ dân số = 1.627919 người/km²
| thời điểm dân số = 20182019
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]], [[Tày]], [[Nùng]] và các dân tộc khác
| quốc gia = [[Việt Nam]]
Người dùng vô danh