Khác biệt giữa các bản “Vương Lăng (Tần)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Vương Lăng''' (chữ Hán: 王陵; ? - ?) là tướng nước Tần cuối thời kỳ Chiến Quốc. == Binh nghiệp == Năm 260 TCN, quân…”)
 
 
== Binh nghiệp ==
Năm 260 TCN, quân Tần do [[Bạch Khởi]] chỉ huy [[Trận Trường Bình|thắng lớn ở Trường Bình]], [[Phạm Thư]] nghe theo lời ly gián của [[Tô Đại]], khuyên [[Tần Chiêu Tương vương]] chấp nhận yêu cầu [[cắt đất cầu hòa]] của [[nước Triệu]], làm cho quân Tần mất cơ hội gia tăng thành quả thắng lợi. Sau khi quân Tần rút về, [[Triệu Hiếu Thành vương]] lại nghe theo [[Ngu Tín]] bội ước. Chiêu Tương vương giận dữ, sai [[Bạch Khởi]] mang quân đánh Triệu nhưng Bạch Khởi cự tuyệt.
 
Năm 259 TCN, Tần Chiêu Tương vương sai Vương Lăng, tước vị lúc đó là Ngũ đại phu, dẫn quân đánh Triệu, bao vây thành [[Hàm Đan]]. Quân Triệu ra sức chống trả. Vương Lăng bị tướng Triệu là [[Liêm Pha]], [[Bình Nguyên quân|Triệu Thắng]] đánh bại, quân Tần thiệt hại 5 giáo.<ref>[[Tư Mã Thiên]], ''[[Sử ký Tư Mã Thiên|Sử ký]]'', quyển 73, ''Liệt truyện'', quyển 13, ''Bạch Khởi Vương Tiễn liệt truyện''.</ref>