Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khoa học vật liệu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Khoa học vật liệu''' là một [[khoa học]] liên ngành nghiên cứu về mối quan hệ giữa [[thành phần]], [[cấu trúc]], các công nghệ chế tạo, xử lý và tính chất của các [[vật liệu]]. Các khoa học tham gia vào việc nghiên cứu chủ yếu là [[vật lý]], [[hóa học]], [[toán học]]. Thông thường đối tượng nghiên cứu là vật liệu ở [[thể rắn]], sau đó mới đến [[thể lỏng]], [[thể khí]]. Các tính chất được nghiên cứu là [[cấu trúc]], [[tính chất điện]], [[tính chất từ|từ]], [[tính chất nhiệt|nhiệt]], [[tính chất quang|quang]], [[tính chất cơ|cơ]], hoặc tổ hợp của các tính chất đó với mục đích là tạo ra các vật liệu để thỏa mãn các nhu cầu trong [[kỹ thuật]].
 
Nghiên cứu vật liệu tạo ra vô vàn ứng dụng trong đời sống chính vì thế mà các ngành ''khoa học vật liệu'', ''công nghệ vật liệu'' ngày càng trở nên phổ biến và phát triển rộng rãi.