Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

n (replaced: → (2) using AWB)
 
# Tất cả các dạng tế bào sống và nhiều [[virus]] DNA, các [[Thể thực khuẩn|phage]] và [[plasmid]] sử dụng một enzym primaza để tổng hợp một mồi RNA ngắn với một nhóm 3′ OH tự do và sau đó được kéo dài bởi DNA polymeraza.
# Các retroelement (bao gồm cả [[retrovirus]]) sử dụng một RNA chuyển đổi để sao chép DNA sao chép bằng cách cung cấp một 3 ′ OH′OH tự do được sử dụng cho kéo dài bởi [[Enzyme phiên mã ngược|enzym phiên mã ngược]].
# Trong [[Virus Adeno]] và họ φ29 của [[thể thực khuẩn]], nhóm 3 'OH được cung cấp bởi chuỗi bên của một axit amin của bộ gen gắn protein (protein đầu cuối) mà nucleotit được DNA polymeraza thêm vào để tạo thành một đoạn mới.
# Trong các virus DNA mạch đơn - một nhóm bao gồm các circovirus, các geminivirus, parvovirus và các loại khác - và nhiều loại thực thể và [[plasmid]] sử dụng cơ chế nhân rộng vòng tròn lăn (RCR), endonuclease RCR tạo ra một vết cắt trong chuỗi gen (virus đơn lẻ) hoặc một trong các mạch DNA (plasmid). Đầu 5' của mạch có vết được chuyển sang một dư lượng [[tyrosine]] trên nucleaza và nhóm 3 ′ OH′OH tự do sau đó được DNA polymeraza sử dụng để tổng hợp mạch mới.
 
Đầu tiên là cơ chế này được biết đến nhiều nhất và được sử dụng bởi các sinh vật di động. Trong cơ chế này, một khi hai mạch được tách ra, primaza bổ sung thêm mồi ARN vào các mạch khuôn. Mạch dẫn đầu nhận được một mồiđoạn mồi RNA trong khi mạch tụt lại nhận được một số. Mạch dẫn đầu liên tục được kéo dài từ mồi bằng một DNA polymeraza với độ xử lý cao, trong khi đó, mạch bị trễ được mở rộng không liên tục từ mỗi mồi tạo thành các [[đoạn Okazaki]]. RNase loại bỏ các đoạn ARN mồi, và một DNA polymeraza có độ xử lý thấp khác với polymeraza nhân bản xâm nhập vào để lấp đầy khoảng trống. Khi điều này hoàn tất, có thể tìm thấy một vết đơn lẻ trên mạch gốc và một số vết trên mạch kia. Ligaza hoạt động để lấp đầy những vết này, do đó hoàn thành phân tử DNA mới được nhân đôi.
 
Primaza được sử dụng trong quá trình này khác nhau đáng kể giữa vi khuẩn và vi sinh vật / sinh vật nhân chuẩn. Vi khuẩn sử dụng một primaza thuộc họ siêu protein DnaG chứa một tên xúc tác của loại gấp TOPRIM. [14] Vòng TOPRIM chứa một lõi α / β với bốn sợi được bảo tồn trong một cấu trúc liên kết giống như Rossmann. Cấu trúc này cũng được tìm thấy trong các lĩnh vực xúc tác của topoisomerase Ia, topoisomerase II, các protein nucleaza và protein sửa chữa DNA của họ OLD liên quan đến protein RecR.
Người dùng vô danh