Khác biệt giữa các bản “Phe Trục”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 1.40.90.85 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của BonTheFox13)
Thẻ: Lùi tất cả
{| class="prettytable"
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Hungary 1940.svg|50px]]<br />[[Vương quốc Hungary|Hungary]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Romania.svg|50px]]<br />[[Vương quốc România|România]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of First Slovak Republic 1939-1945.svg|50px]]<br />[[Cộng hòa Slovak (1939–1945)|Cộng hòa Slovak]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Naval Ensign of Bulgaria (1878-1944).svg|50px]]<br />[[Vương quốc Bulgaria|Bulgaria]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Naval Ensign of the Kingdom of Yugoslavia.svg|50px]]<br />[[Nam Tư]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Montenegro (1905-1918 & 1941-1944).svg|50px]]<br />[[Montenegro]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Finland.svg|50px]]<br />[[Phần Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Manchukuo.svg|50px]]<br />[[Mãn Châu Quốc|Mãn Châu]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Mengjiang.svg|50px]]<br />[[Mông Cương]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Philippe Pétain, Chief of State of Vichy France.svg|50px]]<br />[[Chính phủ Vichy|Pháp Vichy]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Denmark.svg|50px]]<br />[[Đan Mạch]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Spain 1945 1977.svg|50px]]<br />[[Tây Ban Nha Francoist|Tây Ban Nha]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|50px]]<br />[[Thái Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Serbia (1941–1944).svg|50px]]<br />[[Serbia]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg|50px]]<br />[[Đế quốc Việt Nam|Việt Nam]]
|}