Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{| class="prettytable"
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Germany (1935–1945).svg|50px]]<br />[[Đức Quốc xã|Đức]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Italy (1861-1946) crowned.svg|50px]]<br />[[Phát xít Ý|Ý]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Japan.svg|50px]]<br />[[Đế quốc Nhật Bản|Nhật Bản]]
|}