Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên thực”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Trong tất cả các trường hợp trên, thiên thực đều là một dạng của hiện tượng [[Che khuất (thiên văn học)|che khuất thiên văn]]
==Nguyên nhân:==
[[Tập tin:Umbra01.svg|nhỏ|280px|Thiên thực]]
Bề mặt của [[wikt:hình nón|hình nón]] bóng tối hoàn toàn (umbraUmbra) được giới hạng bởi các đường [[wikt:tiếp tuyến|tiếp tuyến]] ngoài giữa [[sao|ngôi sao]] và [[thiên thể]]. Bề mặt hình nón bóng nửa tối (penumbraPenumbra) là khoảng không gian được giới hạng bởi những đường tiếp xúc trong giữa ngôi sao và thiên thể. Mỗi thiên thể trong một hệ sao đều có một hình nón bóng tối hoàn toàn. Chiều dài của bóng tối này phụ thuộc vào bán kính của ngôi sao, bán kính của thiên thể và khoảng cách giữa chúng. Ví dụ: Bóng tối hoàn toàn phía sau [[Trái Đất]] dài gấp 215 lần bán kính của nó.
 
Khi một thiên thể đi vào không gian của hình nón bóng tối, có nhiều khả năng xảy ra.
*[[Tập tin:Aberation03.png|nhỏ]]Thiên thực toàn phần xảy ra nếu thiên thể thứ hai đủ nhỏ và nằm hoàn toàn trong hình nón bóng tối hoàn toàn của thiên thể gần sao hơn.
*Thiên thực một phần xảy ra khi thiên thể thứ hai nằm trên bề mặt của hình nón bóng tối hoàn toàn.
*Thiên thực bóng mờ cũng được định nghĩa khi thiên thể thứ hai đi vào không gian của hình nón bóng mờ. Ví dụ Mặt Trăng bị bóng mờ của Trái Đất che, hiện tượng không thể quan sát bằng mắt thường, không được theo dõi và không có thống kê.
Người dùng vô danh