Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bảng xếp hạng Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019”

không có tóm lược sửa đổi
 
|result1=KO |result2=KO |result3=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Giành quyền vào [[Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019#Vòng đấu loại trực tiếp|vòng đấu loại trực tiếp]]
|col_3rd=blue1 |text_3rd=Có thể [[Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019#Vòng đấu loại trực tiếp|vòng đấu loại trực tiếp]] dựa trên [[Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019#Xếp hạng của các đội xếp thứ ba|bảng xếp hạng]]
}}
|Bảng B={{#gọi:Sports table|main|style=WDL
|result1=KO |result2=KO |result3=KO
|col_KO=green1 |text_KO=Giành quyền vào [[Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019#Vòng đấu loại trực tiếp|vòng đấu loại trực tiếp]]
|col_3rd=blue1 |text_3rd=Có thể [[Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019#Vòng đấu loại trực tiếp|vòng đấu loại trực tiếp]] dựa trên [[Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019#Xếp hạng của các đội xếp thứ ba|bảng xếp hạng]]
}}
|Bảng C={{#gọi:Sports table|main|style=WDL
 
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
|team2team1=CHIURU |team1team2=URUCHI |team3=JPN |team4=ECU
<!--|hth_CHI=Điểm giải phong cách: Chile −1, Uruguay −2. |hth_URU=CHI
|hth_JPN=Điểm giải phong cách: Nhật Bản −5, Ecuador −8. |hth_ECU=JPN-->
 
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 tháng 6 năm 2019complete
|win_URU=2 |draw_URU=1 |loss_URU=0 |gf_URU=7 |ga_URU=2 |status_URU=
|win_ECU=0 |draw_ECU=1 |loss_ECU=2 |gf_ECU=2 |ga_ECU=7 |status_ECU=
|win_JPN=0 |draw_JPN=2 |loss_JPN=1 |gf_JPN=3 |ga_JPN=7 |status_JPN=
|win_CHI=2 |draw_CHI=0 |loss_CHI=1 |gf_CHI=6 |ga_CHI=2 |status_CHI=
 
 
<!--Team definitions-->
<!--Qualification column definitions-->
|res_col_header=Q
|result1=KO |result2=KO |result3=3rd
|col_KO=green1 |text_KO=Giành quyền vào [[Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019#Vòng đấu loại trực tiếp|vòng đấu loại trực tiếp]]
|col_3rd=|text_3rd=
}}
|Hạng ba={{#gọi:Sports table|main|style=WDL
 
<!--Update team results below (including date)-->
|update=23 tháng 6 năm 2019complete
|win_GrA=1 |draw_GrA=1 |loss_GrA=1 |gf_GrA=3 |ga_GrA=6 |status_GrA=
|win_GrB=0 |draw_GrB=2 |loss_GrB=1 |gf_GrB=3 |ga_GrB=4 |status_GrB=