Khác biệt giữa các bản “Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019 (Bảng C)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|report = http://estadisticas.conmebol.com/html/v3/index.html?channel=deportes.futbol.copaamerica.462522&lang=es_LA
}}<section end=C4 />
 
{| width=92%
|-
|{{Football kit
|pattern_la = _ecu19h
|pattern_b = _ecu19h
|pattern_ra = _ecu19h
|pattern_sh = _ecu19h
|pattern_so = _ecu19h
|leftarm = 0A2C5A
|body = 0A2C5A
|rightarm = 0A2C5A
|shorts = FFFFFF
|socks = 00094C
|title = Ecuador
}}
|{{Football kit
|pattern_la = _chi18h
|pattern_b = _chi18h
|pattern_ra = _chi18h
|pattern_sh = _usa18h
|pattern_so = _usa18H
|leftarm = FF0000
|body = FF0000
|rightarm = FF0000
|shorts = FFFFFF
|socks = FFFFFF
|title = Chile
}}
|}
 
{| width="100%"