Khác biệt giữa các bản “SM Entertainment”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{col-begin}}{{col-4}}
;Nhóm nhạc
* [[H.O.T]] (không ngưng hoạt động)
* [[TVXQ]] (2003 -nay)
* [[S.E.S]] ( khôngngưng hoạt động)
* [[Super Junior]] (2005 - nay)
* [[Girls' Generation]] (2007 - nay)
* [[SHINee]] (2008 - nay)
* [[f(x) (ban nhạc)|f(x)]] (không tạm ngưng hoạt động)
* [[EXO (nhóm nhạc)|EXO]] (2012 - nay)
* [[Red Velvet (nhóm nhạc)|Red Velvet]] (2014 - nay)