Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
===Người mẫu===
* [[Lee Cheol-wooCheolwoo]]
* [[Ki Do-hoonDohoon]]
* [[Park Yury]]
* [[Kim Jinkyung]]
* [[Kim Jingon]]
* [[Park Jihye]]
* [[Irene Kim]]
* [[Kim Minjung]]
* [[Kim Juyeon]]
* [[Park Seulgi]]
* [[Soohyun]]
* [[Lee Yuri]]
* [[Lee Hyunyi]]
 
===Phòng thu===