Khác biệt giữa các bản “Pokémon Black và White”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Nhiều vấn đề|section=|
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
{{wikify}}
{{cần biên tập}}
}}
 
{{For|phần phim hoạt hình Pokémon dựa trên trò chơi này|Danh sách tập phim Pokémon: Best Wishes}}
{{Infobox video game
| title=''Pokémon Black'' and ''White''
| image= PokemonBlackandWhiteBoxart.jpg
| caption=
| caption=Ảnh bìa cho Pokémon Black của Bắc Mỹ, miêu tả Pokémon huyền thoại Reshiram. Ảnh bìa của Pokémon White miêu tả Pokémon huyền thoại Zekrom.
| developer=[[Game Freak]]
| publisher=[[Nintendo]], [[The Pokémon Company]]