Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”: Bị phá hoại quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 21:03, ngày 23 tháng 6 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))
{{/Solo cùng Bolero, Solo cùng Bolero (mùa 2)}}
{{/Mạc Đăng Lượng/02}}
{{/Eleven Arts}}
{{/Đại Đồng Tiến}}
{{/Tập Đoàn Địa Ốc DCB}}