Khác biệt giữa các bản “Alphonse Daudet”

n (Đã khóa “Alphonse Daudet” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:11, ngày 19 tháng 2 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
==Tác phẩm==
 
* Les Amoureuses (Những người đàn bà đang yêu, [[1858]])
* Le Petit Chose ([[Thằng nhóc]], [[1868]])
* Lettres de Mon Moulin ([[Lá thư hè]], [[1869]])
* Tartarin de Tarascon ([[Thiện xạ Tartarin]], [[1872]])
* L'Arlésienne ([[1872]])
* Contes du Lundi ([[1873]])
* Les Femmes de Artistes ([[1874]])
* Robert Helmont ([[1874]])
* Fromont jeune et Risler aîné (Fromont cháu trẻ và cụ Riler, [[1874]])
* Jack ([[1876]])
* Le Nabab ([[1877]])
* Les Rois en Exil ([[1879]])
* Numa Roumestan ([[1880]])
* L'Evangéliste ([[1883]])
* Sapho ([[1884]])
* Tartarin sur les Alpes (188[[1885]])
* Le Belle Nivernaise ([[1886]])
* L'Immortel ([[1888]])
* Port-Tarascon ([[1890]])
* Rose and Ninette ([[1892]])<ref>White, Nicholas (2001–2002). "Paternal Perspectives on Divorce in Alphonse Daudet's "Rose et Ninette" (1892)," ''Nineteenth-Century French Studies,'' Vol. 30, No. 1/2, pp. 131–147.</ref>
* Le partie de billard
* la dernière leçon
 
==Tham khảo==