Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Hoang van canh
{{Hướng dẫn Wikipedia|WP:KY}}
{{Quy định Wikipedia}}:hoang van canh
{{nutshell|Xin hãy ký tên vào những đoạn bạn viết tại trang thảo luận, giữ mã nguồn chữ ký ngắn thôi, đừng làm cho chữ ký quá lớn, và đảm bảo rằng chữ ký cuối cùng phải dễ đọc cả đối với những người mù màu.}}
{{Danh sách hướng dẫn}}
43

lần sửa đổi