Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Chữ ký”

Hoang van canh
(Hoang van canh)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Hướng dẫn Wikipedia|WP:KY}}
{{Quy định Wikipedia}}:hoang van canh
{{nutshell|Xin hãy ký tên vào những đoạn bạn viết tại trang thảo luận, giữ mã nguồn chữ ký ngắn thôi, đừng làm cho chữ ký quá lớn, và đảm bảo rằng chữ ký cuối cùng phải dễ đọc cả đối với những người mù màu.}}
{{Danh sách hướng dẫn}}
43

lần sửa đổi