Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tần Nhị Thế”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Sau đó Nhị Thế tiếp tục điều phu xây cung A Phòng. [[Lý Tư]] a dua theo vua, dâng "Thuyết đốc trách" đề nghị tăng hình luật tàn khốc hơn để trị thiên hạ, do đó pháp luật của triều đình càng khắc nghiệt hơn cả thời Thuỷ Hoàng, nhân dân càng thêm oán hận.
Năm 209 TCN, ( năm thứ 21 Vệ Giác quân) ông phế bỏ tước vị Giác quân, phế ông xuống làm thứ dân. Các nước chư hầu thời chiến quốc đến đây mới kết thúc.Cùng năm,
 
== Thân chết nước mất ==
Người dùng vô danh