Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Nguyên Mông–Đại Việt”

(Đã lùi lại sửa đổi 54450221 của 113.161.128.120 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
[[Tập tin:Chongquannguyenlan1.svg|nhỏ|phải|300px| Bản đồ mô tả cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ]]
{{Chính|Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1}}
Lần thứ nhất Mông Cổ tấn công Đại Việt vào tháng 1 năm 1258. Từ Đại Lý, khoảng 1015.000-25.000 kỵ binh Mông Cổ và 20.000 quân [[Đại Lý]] (tổng cộng là khoảng 3035.000 - 45.000 quân) tiến vào Đại Việt.
 
Quân Đại Việt năm 1258, gồm quân cấm vệ và quân các lộ, có khoảng 10 vạn, trong đó có 2 vạn cấm quân (lực lượng chủ lực đóng ở gần kinh thành) và 8 vạn sương quân (quân đóng ở các địa phương). Tuy nhiên, 8 vạn sương quân này phải đóng quân rải khắp trên lãnh thổ cả nước, bao gồm việc ngăn ngừa nổi loạn, chống đạo tặc, canh gác biên giới và lăng tẩm... nên nhà Trần chỉ có thể tập trung được một bộ phận để tác chiến với Mông Cổ. Ước tính tổng binh lực của nhà Trần trong cuộc chiến này không quá 7 vạn.