Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:HĐ”

== Great ! ==
Công nhận nhìn trang của bạn có hàng sao vàng nhìn đã thiệt, nhăm nhăm !!! [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#FF00FF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:white;border-radius:10px;">[[File:Heart-beat.gif|20px]]</span></sup> 04:07, ngày 27 tháng 6 năm 2019 (UTC)
:Haha chủ yếu là danh sách chọn lọc, cũng đơn giản mà :) bài viết thì khó ăn hơn hehe , [[Thành viên:HĐ|HĐ]] ([[Thảo luận Thành viên:HĐ|thảo luận]]) 14:20, ngày 28 tháng 6 năm 2019 (UTC)