Khác biệt giữa các bản “Phú Châu (huyện)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
*Huyện Phú Châu được thành lập sau năm 1975, trên cơ sở hợp nhất thị xã [[Tân Châu (thị xã)|Tân Châu]] và huyện [[An Phú (huyện)|An Phú]] thuộc tỉnh [[Long Châu Tiền]] cũ, ban đầu gồm thị trấn [[Long Thạnh (phường)|Tân Châu]] và 17 xã: [[Châu Phong, thị xã Tân Châu|Châu Phong]], [[Đa Phước, An Phú|Đa Phước]], [[Khánh An, An Phú|Khánh An]], [[Khánh Bình, An Phú|Khánh Bình]], [[Long Phú (phường)|Long Phú]], [[Nhơn Hội, An Phú|Nhơn Hội]], [[Phú Hội, An Phú|Phú Hội]], [[Phú Hữu, An Phú|Phú Hữu]], [[Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu|Phú Vĩnh]], [[Phước Hưng, An Phú|Phước Hưng]], [[Tân An, thị xã Tân Châu|Tân An]], [[Vĩnh Hậu, An Phú|Vĩnh Hậu]], [[Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu|Vĩnh Hòa]], [[Vĩnh Hội Đông, An Phú|Vĩnh Hội Đông]], [[Vĩnh Lộc, An Phú|Vĩnh Lộc]], [[Vĩnh Trường, An Phú|Vĩnh Trường]], [[Vĩnh Xương (xã)|Vĩnh Xương]].
*Quyết định '''181-CP'''<ref name=181CP>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-181-CP-dieu-chinh-dia-gioi-doi-ten-xa-thi-tran-tinh-An-Giang-vb57556t17.aspx Quyết định 181-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ:
#Sáp nhập ấp Long Châu của xã [[Long Phú, Tân Châu|Long Phú]], một phần ấp Phú An B, ấp Phú Hưng và ấp Phú Hữu của xã [[Phú Vĩnh, Tân Châu|Phú Vĩnh]] vào xã [[Tân An, Tân Châu|Tân An]].