Khác biệt giữa các bản “Quảng Ngãi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh độ = 108.811727
| diện tích = 5.135,2 km²
| dân số = 1.300259.000754 người [http://ipc.quangngai.gov.vn/Default.aspx?tabid=91742578-1a99-42c2-b16a-a1933272f98a&mid=a3aeae92-0d0e-43ab-9b27-cf62e4372e2d&categoryid=128004661&page=OneCategoryOneItem]
| thời điểm dân số = 20182017
| dân số thành thị = 190,316 người (15,1%)
| dân số nông thôn = 1.069.438 người (84,9%)
| mật độ dân số = 253 người/km²
| giấu bản đồ mặc định = có
|}
 
Tính đến năm 20112017 dân số tỉnh Quảng Ngãi khoảng 1.221259.600754 người, mật độ dân số đạt 237 người/km²<ref name="tongcucthongke2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12875 Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2011 phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref> trong đó dân sống tại thành thị là 178190.900316 người, chiếm 2015,371% dân số toàn tỉnh<ref name="dsthanhthi2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12869 Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>, dân số sống tại nông thôn là 1.042069.700438 người, chiếm 7984,639%<ref name="dsnongthong2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12868 Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>. Dân số nam là 602623.500389 người<ref name="dsnam2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12871 Dân số nam trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>, trong khi đó nữ là 619636.100365 người<ref name="dsnu2011">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12870 Dân số nữ trung bình phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 10,2 ‰<ref name="tangdanso">[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=12861 Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương], Theo Tổng cục thống kê Việt Nam.</ref>
 
Theo thống kê của tổng cục thống kê [[Việt Nam]], tính đến ngày [[1 tháng 4]] năm [[2009]], toàn tỉnh Quảng Ngãi có 29 [[dân tộc]] cùng người nước ngoài sinh sống, trong đó [[dân tộc]] [[người Kinh|Việt]] chiếm đông nhất với 1.055.154 người, thứ hai là [[người Hrê]] với 115.268 người, thứ ba là [[người Co]] với 28.110 người, [[người Xơ Đăng]] có 17.713 người, cùng với các dân tộc ít người khác như [[Người Hoa (Việt Nam)|Hoa]], [[Người Mường|Mường]], [[Người Tày|Tày]], [[Người Thái (Việt Nam)|Thái]]<ref name="dstcdtvn">[http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=12724 Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009], Tổng cục Thống kê Việt Nam.</ref>...