Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Yiyang{{div col end}}
* Zhou Yanchen ( tham gia Idol Producer)
* Ding Zeren ( tham gia Idol Producer)
* Han Mubo ( cựu thí sinh chương trình X-Fire, tham gia Idol Producer)
 
==Phim==