Khác biệt giữa các bản “Đại học Công nghệ Queensland”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}{{Thông tin trường học
'''Đại học Công nghệ Queensland''' ('''Queensland University of Technology''' hay '''QUT''') là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở thành phố ven biển- Brisbane, Queensland, Úc. QUT có hai cơ sở trong khu vực Brisbane: Gardens Point và Kelvin Grove. QUT  được thành lập vào năm 1989, Viện Công nghệ Queensland (QIT) được thành lập vào năm 1988 và sau đó là trường Đại học Cao đẳng Brisbane vào năm 1990. QUT là thành viên của mạng lưới các trường đại học công nghệ Úc.
| image = QUTLogo.svg
| tên= Trường Đại học Công nghệ Queensland
| motto= {{nowrap|''A University For The Real World'' (tạm dịch: Ngôi trường của thực tiễn)}}
| established = {{start date and age|1989}} từ việc cấp danh xưng đại học cho Viện Công nghệ Queensland theo nghị quyết của Đại học Công nghệ Queensland được thông qua năm 1988, sau đó trường lại được sáp nhập với Trường Cao đẳng Giáo dục Cao cấp Brisbane năm 1990.<ref name=QUTHistory>{{citation|url=http://www.qut.edu.au/about/the-university/history|title=History|publisher=Queensland University of Technology|archivedate=5 July 2014|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140705112843/https://www.qut.edu.au/about/our-university/history|deadurl=no}}</ref>
|loại hình=[[Công lập]], [[nghiên cứu]]
| endowment= [[Australian dollar|A$]]1.063 [[1,000,000,000|billion]] (2017)<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| chancellor = [[Tim Fairfax]] {{post-nominals|country=AUS|AC}}
| vice_chancellor= Professor [[Margaret Sheil]] {{post-nominals|country=AUS|AO}}
| city = {{QLDcity|Brisbane}}
| state = [[Queensland]]
| country = [[Australia]]
| students = 49,843 {{small|(2017)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| undergrad = 37,792 {{small|(2017)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| postgrad = 11,310 {{small|(2017)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| faculty = 2,096 {{small|([[Full-time equivalent|FTE]], 2015)}}<ref name="QUT Annual Report 2017">{{cite web|title=QUT Annual Report 2017|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170811142721/https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/631502/2016-annual-report.pdf|archivedate=11 August 2017|df=dmy-all}}</ref>
| free_label = [[CRICOS]]
| free = 00213J
| campus = [[Urban area|Urban]]
| colours = [[Blue]], [[White (color)|White]] {{color box|#0A3D68}}&nbsp;{{color box|#FFFFFF}}
| affiliations = [[Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning|ASAIHL]], [[Australian Technology Network|ATN]]
| website = {{URL|http://www.qut.edu.au}}
| coor = {{Coord|27|28|37|S|153|01|41|E|region:AU_type:edu_source:dewiki|display=title,inline}}
}}
 
'''Đại học Công nghệ Queensland''' (tiếng Anh: '''Queensland University of Technology''' hay '''QUT''') là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở thành phố ven biển- Brisbane, Queensland, Úc. QUT có hai cơ sở trong khu vực Brisbane: Gardens Point và Kelvin Grove. QUT  được thành lập vào năm 1989, Viện Công nghệ Queensland (QIT) được thành lập vào năm 1988 và sau đó là trường Đại học Cao đẳng Brisbane vào năm 1990. QUT là thành viên của mạng lưới các trường đại học công nghệ Úc.
 
Trong năm 2015, QUT đã có 48.503 sinh viên, trong đó có 8.218 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia,<ref name="Cultural diversity">{{Chú thích web|url=https://www.qut.edu.au/international/qut-and-brisbane/why-choose-qut|title=Cultural diversity|publisher=Queensland University of Technology|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161006180633/https://www.qut.edu.au/international/qut-and-brisbane/why-choose-qut|archivedate=ngày 6 tháng 10 năm 2016|deadurl=no}}</ref> 35.304 sinh viên đại học, 12.035 sinh viên sau đại học và 1.164 sinh viên không đạt giải thưởng.<ref name="QUT - At a glance">{{Chú thích web|url=https://www.qut.edu.au/about/our-university/qut-at-a-glance|title=QUT - At a glance|publisher=Queensland University of Technology|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150906095429/https://www.qut.edu.au/about/our-university/qut-at-a-glance|archivedate=ngày 6 tháng 9 năm 2015|deadurl=no}}</ref> Ngân sách hàng năm của trường trên 900 triệu đô la<ref name="Why Choose QUT?">{{chú thích web|title=Why Choose QUT?|url=https://www.qut.edu.au/international/qut-and-brisbane/why-choose-qut|publisher=Queensland University of Technology|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161006180633/https://www.qut.edu.au/international/qut-and-brisbane/why-choose-qut|archivedate=ngày 6 tháng 10 năm 2016|df=dmy-all}}</ref>. Trong năm 2016, tổng doanh thu do QUT tạo ra từ các hoạt động liên tục của mình là 992.519 triệu đô la.<ref name="Australian Higher Education Providers - Finance 2016">{{chú thích web|title=Australian Higher Education Providers - Finance 2016|url=https://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/finance_2016.pdf|publisher=Australian Department of Education and Training}}</ref><ref name="QUT - 2017 Annual Report">{{chú thích web|title=QUT - 2017 Annual Report|url=https://cms.qut.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/713094/2017-annual-report.pdf|publisher=Queensland University of Technology}}</ref>
357

lần sửa đổi