Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Linh Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
| caption = Nguyễn Linh Ngọc năm 1935
| image_size=270px
| birth-namebirth_name = Nguyễn Phượng Căn (阮鳳根)
| othername=Ruan Lingyu
| birth-name = Nguyễn Phượng Căn (阮鳳根)
| birth_date = {{birth date|1910|4|26|mf=y}}
| birth_place = [[Thượng Hải]], <br/>{{ROC}}