Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| tỉnh lỵ = thành phố [[Quảng Ngãi (thành phố)|Quảng Ngãi]]
| thành lập = 1832
| tái lập = 1989
| chủ tịch UBND = [[Trần Ngọc Căng]]
| chủ tịch HĐND = [[Bùi Thị Quỳnh Vân]]
42

lần sửa đổi