Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Mưa]]
* [[Tuyết]]
 
==Ghi chú==
<references group="notes"/>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
== Liên kết ngoài ==