Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Władysław Gomułka”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
|office = [[Đảng Lao động Liên hiệp Ba Lan|Bí thư thứ nhất của <br> Đảng Công nhân Ba Lan Ba ​​Lan]]
|term_start = [[21 tháng 10]] năm [[1956]]
|term_end = [[20 tháng 12]] năm [[1970]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1956|10|21|1970|12|20}}
|predecessor = [[Edward Ochab]]
|successor = [[Edward Gierek]]
|office2 = [[Đảng Lao động Ba Lan|Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân Ba Lan]]
|term_start2 = [[23 tháng 11]] năm [[1943]]
|term_end2 = [[10 tháng 8]] năm [[1948]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1943|11|23|1948|8|10}}
|term_end2 = 1948
|predecessor2 = [[Paweł Finder]]
|successor2 = [[Bolesław Bierut]]