Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Ngày [[31 tháng 8]] năm [[1915]], [[Thống đốc Nam Kỳ]] ban hành Nghị định thành lập quận Bù Đốp thuộc tỉnh [[Thủ Dầu Một (tỉnh)|Thủ Dầu Một]]. Ngày [[7 tháng 5]] năm [[1926]], quận Bù Đốp bị sáp nhập vào quận [[Hớn Quản]], nhưng ngày 3 tháng 5 năm 1928 lại được lập lại, bao gồm cả quận Tường An bị giải thể.
 
Ngày [[7 tháng 5]] năm [[1926]], quận Bù Đốp bị sáp nhập vào quận [[Hớn Quản]], nhưng ngày 3 tháng 5 năm 1928 lại được lập lại, bao gồm cả quận Tường An bị giải thể.
 
Năm [[1938]], quận Bù Đốp có 1 tổng Phước Lễ với 6 làng người dân tộc thiểu số và 1 làng người Kinh.