Khác biệt giữa các bản “Sách đỏ IUCN”

=== Sắp bị đe dọa ===
:{{Bài chi tiết|Loài sắp bị đe dọa}}
 
là một trạng thái bảo tồn của sinh vật. Một loài hoặc nòi bị đánh giá là Sắp bị đe dọa (NT) khi nó sắp phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên cao trong một tương lai không xa.
 
=== Ít quan tâm ===
:{{Bài chi tiết|Ít quan tâm}}
 
Là những loài ít được con người quan tâm (LC) hoặc không thỏa mãn đủ tiêu chí cần được bảo vệ trước nguy cơ tuyệt chủng.
 
=== Thiếu dữ liệu ===
:Là những loài vẫn còn thiếu dữ liệu về tình tràng hiện nay để cung cấp thông tin đầy đủ (DD). Tuy nhiên những loài này có thể chuyển đổi thành các cấp khác khi đã có đủ thông tin về tình trạng hiện nay của chúng.
:{{Bài chi tiết|Loài thiếu dữ liệu}}
=== Không được đánh giá ===
:{{Bài chi tiết|Loài không được đánh giá}}
Người dùng vô danh