Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{thông báo thảo luận/Wikiedu}}
{{Dự án địa chất
{{Dự án địa chất|chất lượng =C|độ quan trọng =đặc biệt|hình ảnh =|trạng thái =}}
|chất lượng =C
|độ quan trọng =đặc biệt
|hình ảnh =
|trạng thái =
}}
 
==Cảm ơn==
Cảm ơn các đóng góp của các tiền bối. Đây là những tham gia đầu tiên của hậu bối nên có nhiều điều còn chưa chính xác, mong rằng sẽ dần sửa tác phong cho phù hợp.
Thank!